Výroční cena profesionálů
WEVA PlAward 2017
Svatební specializace
3/4
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší zvukař - Anna & Janek
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší zvukař - Wedding Shot
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší zvukař - Agnieszka & Jacek
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší zvukař - I + P Wedding teaser

Agnieszka & Jacek

Videographer PK video Films

Krakov, Polsko
Dmitry Sedov — 5
Reticências Produções — 3
La fabriqueta films — 7
Welcome Films — 7
Elton Sabatino — 5
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 2
Gione da Silva — 4
∑ 35