Videographer VIACHESLAV BASHKINOV (Minsk, Bělorusko)
Videographer Dima Raduga (Moskva, Rusko)
Videographer Darius Cornean (Oradea, Rumunsko)
Videographer Roșu Florin (Bukurešť, Rumunsko)
Videographer Oleg Serbin (Moskva, Rusko)
Videographer Marius Films (Jasy, Rumunsko)