Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Ειδικότητες γάμου
5/54
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - ShowReel 2017
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Promo for WEVA
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Dji phantom 4 pro , Glidecam, Proaim crane.
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - attraction
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - AERIAL
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - aero reel 2017
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Sergey and Svetlana
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Showreel
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - V+T WEDDING
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - HypeReel2017

attraction

Βιντεογράφος Golden Legend

Κχέρσον, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 8
Artem Korchagin — 8
Reticencias Production — 8
Welcome Films — 5
Maru Films — 6
Diego Ortuso — 7
George Zorbas — 8
Moc Nguyen — 7
∑ 57