Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Ειδικότητες γάμου
1/54
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - ShowReel 2017
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Promo for WEVA
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Dji phantom 4 pro , Glidecam, Proaim crane.
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - attraction
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - AERIAL
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - aero reel 2017

ShowReel 2017

Βιντεογράφος Сергей Андреев

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 10
Reticencias Production — 10
Welcome Films — 9
Maru Films — 5
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 9
Moc Nguyen — 7
∑ 62