Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Ειδικότητες γάμου
2/58
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Yenni & Isaac (Teaser SDE)
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Александр и Елена.SDE
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - RUN RUN
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Mikhail & Darya || SDE
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Sergey and Yulia the SDE
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Alexey & Evgenia / Wedding
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - BEA & OSCAR // Same Day Edit
WEVA Award 2017 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - The Wedd. Vânia & Tiago

Александр и Елена.SDE

Βιντεογράφος Artur Prihodkin

Κρασνοντάρ, Ρωσία
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 10
Welcome Films — 6
Dreamwood Cinematography — 5
Maru Films — 5
George Zorbas — 5
Gione da Silva — 7
Moc Nguyen — 6
∑ 54