Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Ειδικότητες γάμου
1/4
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - Anna & Janek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - Wedding Shot
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - Agnieszka & Jacek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - I + P Wedding teaser

Anna & Janek

Βιντεογράφος Wedding Studios

Βαρσοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 8
Reticências Produções — 5
La fabriqueta films — 10
Welcome Films — 8
Elton Sabatino — 6
Diego Ortuso — 6
George Zorbas — 4
Gione da Silva — 7
∑ 54