Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
Τύποι γάμου
3/19
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - R&A // Norway // Wedding Teaser
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Roman & Liza
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Crimea
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Why do you look at me?
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D.A.N.E.
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - A & N ///LIGHT/HAMBURG///GERMANY//
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D // S
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Mirroя

Roman & Liza

Βιντεογράφος Evgeny Hollywood

Γεκατερίνμπουργκ, Ρωσία
Dmitry Sedov — 4
Alexander Shnaider — 8
EMOTiONS PRO — 8
Riccardo Fasoli — 7
Leonid Smith — 9
Mayeul Kawai-Thevenin — 7
Vika Paramonova — 8
Lenny Pellico — 7
∑ 58