Βιντεογράφος Trocin Florin|Lulu Film (Μποτοσάνι, Ρουμανία)
Βιντεογράφος Bogdan Damian (Μπακάου, Ρουμανία)