Βιντεογράφος Theodore Hinkle (Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες)
Βιντεογράφος The Film Poets (Ατλάντα, Ηνωμένες Πολιτείες)