Filmowiec Roman Regush (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
Filmowiec Like Studio (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
Filmowiec Ramses Cano (Nowy Jork, Stany Zjednoczone)