Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Chuyên ngành đám cưới
13/54
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - aero reel 2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Sergey and Svetlana
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Showreel
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - V+T WEDDING
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - HypeReel2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Best Pilot of GoldenLove
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Al Agua Cinema - Drone Corleone
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Aeroshowreel
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Blackandlight Showreel
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Film Day Group - Drone Showreel '17
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Anna & Janek - Coming Soon
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Giovannina e Daniel
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Daniela & Daniel

Al Agua Cinema - Drone Corleone

Videographer Al Agua Cinema

Miami, Hoa Kỳ