Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
43
Videographer Logic FreeMind
28
Videographer PK video Films
13
Videographer Medio Limón
12
Videographer Slashed Pictures
12
Videographer Rustam Kurbanov
11
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Oneshchak Production
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
10
Videographer Ivo Vartanian
10
Videographer Evgeny Hollywood
9
Videographer Golden Legend
9
Videographer Eduard Carp
9
Videographer Juergen Holcik
9
Videographer Al Agua Cinema
8
Videographer Alex Cupid
8
Videographer Francesco Fortino
8
Videographer Bogdan Parfentyev
8
Videographer Vovka Kozubskyy
7
Videographer GOLD VISION GROUP
7
20 — 26/05/2019Đã thanh toán
19 — 25/05/2019
18 — 24/05/2019
17 — 23/05/2019
16 — 22/05/2019
15 — 21/05/2019
14 — 20/05/2019