Video của ngày
Ngày 19 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 27 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/03/2017
Video của ngày
Ngày 02 tháng 05 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Shaxzod Pulatov
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
7
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
379
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding Highlight_Mirqodir&Sayyora

Production: Shoxona Creative Group
Camera: RED Dragon 6K
Cameramen: Pulatov Bekhzod
Editor: Pulatov Shakhzod
Music: M83-Midnight

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập