Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/01/2018
Video của ngày
Ngày 07 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/03/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/08/2017
Video của ngày
Ngày 19 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 27 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/03/2017
Video của ngày
Ngày 02 tháng 05 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Shaxzod Pulatov
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
7
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
379
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

WeddingHighlight_Mirjamol&Rukhsora

Camera: RED Dragon,Canon MARK III
Cameraman: Pulatov Bekhzod
Editor&PostP: Pulatov Shaxzod
Music:One Republic-Future looks good

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập