Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/08/2017
Video của ngày
Ngày 19 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 27 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/03/2017
Video của ngày
Ngày 02 tháng 05 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 02 tháng 05 năm 2017
Videographer Shaxzod Pulatov
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
7
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
131
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding Highlight_Shoxruh&Aziza

Camera: Red DRAGON
Cameramen: Pulatov Bekhzod
Editor:Pulatov Shokhzod
Music: Otto Knows - Next to Me

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập