Video của ngày
Ngày 06 tháng 07 năm 2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 06 năm 2017
Video của ngày
Ngày 19 tháng 05 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/06/2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/04 — 04/05/2017
Video của ngày
Ngày 15 tháng 03 năm 2017
Video của ngày
Ngày 21 tháng 02 năm 2017
Video của ngày
Ngày 30 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/04 — 05/05/2017
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
Sao Paolo, Bra-xin
37
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1113
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Cris e Ronaldo

· 6.864 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập