Video của ngày
Ngày 15 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/01/2018
Video của ngày
Ngày 07 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/03/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/08/2017
Videographer Shaxzod Pulatov
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
0
Number of winnings
in Main Contests
7
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
328
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

WeddingHighlight_Aziz&Nargiz

Restaurant: Eizdyor
Planner: Madina Wedding
Video Production : Shoxona Creative Group
Photograph: Ulughbek Djuraev
Music: Illenium Crawl_ Outta Love

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập