Video của ngày
Ngày 03 tháng 06 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
04 — 10/01/2020
Video của ngày
Ngày 03 tháng 06 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
04 — 11/01/2020
Videographer Alex Olteanu
Bacău, Ru-ma-ni
0
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
198
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Crazy wedding of Laura & Marian

Two beautiful souls and their special wedding :) The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in!

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập