Video của ngày
Ngày 02 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 07 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 03 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 17 tháng 06 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Kostya Varfolomeev
Saint Petersburg, Nga
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
15
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập