Videographer Costin Moraru (Bu-ca-rét, Ru-ma-ni)
Videographer FOTO IRIS (Porto, Bồ Đào Nha)
Videographer OVE Films (Nottingham, Vương Quốc Anh)
Eva
Videographer FilmEvents by Burza (Timişoara, Ru-ma-ni)
Videographer Oliva Filmmaker (Ma-đrít, Tây Ban Nha)
Videographer Eusebiu Badea (Bu-ca-rét, Ru-ma-ni)